Levering door Flexwebhosting B.V.

Zodra je een bestelling plaatst via de website of per e-mail, gaan we voor je aan de slag. Wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt met jouw website.

Vanaf dat moment starten we dus met het leveren van diensten aan jou. Over deze levering, lees je op deze pagina meer informatie.

Looptijd

De looptijd van een overeenkomst met Flexwebhosting is in principe altijd 1 jaar. Dat wil zeggen dat vanaf het moment van starten er altijd voor 1 jaar geleverd én gefactureerd wordt.

Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van:

  • Domein-extensies waarbij de uitgevende partij andere termijnen hanteert, zoals bijvoorbeeld .gr (Griekenland) – die hanteren 2 jaar als minimale termijn;
  • Dedicated servers die moeten worden aangeschaft en waarbij een tarief voor een andere termijn dan 1 jaar wordt afgesproken;
  • Alle bestellingen waarbij vooraf een andere looptijd wordt afgesproken, bijvoorbeeld ter test of tijdelijke upgrades.

Facturatie

Betaling van je diensten gebeurt, tenzij anders afgesproken, altijd vooraf.

Bij nieuwe bestellingen doe je dat direct via de bestelpagina op de website.

Bij verlengingen ontvang je 3 tot 4 weken voordat de nieuwe periode start, een factuur voor de volgende periode.

De looptijd en facturatie van een dienst kunnen van elkaar verschillen. Bij duurdere diensten kan het zijn dat je per kwartaal betaalt, maar dat er toch een looptijd (contract) is van telkens 1 jaar.

Verlenging

Tenzij anders aangegeven, worden je diensten altijd automatisch verlengd.

De dienst wordt dan met dezelfde periode verlengd. Dat is dus in de meeste gevallen 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.

In de klantenpagina staat altijd duidelijk aangegeven wanneer een dienst afloopt.

Opzeggen

Wil je een dienst niet verlengen? Dat kan!

Een opzegging moet minimaal 1 maand vóór de einddatum aan ons doorgegeven worden. Dat kan gemakkelijk via de klantenpagina via de knop “Opheffen”.

Heb je een dienst opgezegd? Deze wordt dan niet verlengd. Er zal dan geen factuur gemaakt worden voor de nieuwe periode.

Wij verlengen je diensten altijd per jaar. Wil je tijdens zo’n jaar toch opheffen, omdat je de website niet meer nodig hebt bijvoorbeeld? Voor particuliere klanten zijn tussentijdse opzeggingen vastgelegd in de Wet van Dam. Je kunt, na het eerste jaar, je diensten dus altijd tussentijds opzeggen. Je hebt daarbij wel een opzegtermijn van 1 maand.

Bijvoorbeeld. Je hebt vorig jaar een hostingpakket besteld. De factuur voor de verlenging heb je al betaald en je dienst loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  • Op 13 mei stuur je ons een ticket en vraagt om je hostingpakket per direct op te zeggen.
  • Je hebt een maand opzegtermijn. “Per direct” wordt dus “volgende maand”.
  • Vanaf 13 juni zal je hostingpakket uitgeschakeld worden.
  • We maken een berekening van de gebruikte periode en geven je de hostingkosten van 13 juni tot en met 31 december terug.

Let op: deze “Wet van Dam” richt zich specifiek op particulieren. Voor bedrijven is deze wetgeving niet van toepassing. Hier wordt dus altijd een opheffing per einddatum (31 december in het voorbeeld) behandeld.