Vandaag hebben wij een gedeelte van onze klanten een e-mail gestuurd over een aankomende houderverificatie. Heeft u deze e-mail ontvangen? Dan is de inhoud hiervan op u van toepassing. We willen u vriendelijk verzoeken de mail aandachtig door te lezen.

(Please note: you will find an English version below)

Mocht u twijfelen aan de echtheid van deze e-mail: deze is inderdaad legitiem en van ons afkomstig. U ontvangt deze aankondiging omdat u één of meerdere domeinnamen bij ons geregistreerd heeft met als contact e-mailadres het adres waarop u de aankondiging ontvangt. Het is van belang dat u de aangekondigde e-mail die over twee weken volgt ook als echt behandeld en de gevraagde link verifieert. Zowel deze als de aankomende zijn afkomstig van e-mailadres no-reply@flexwebhosting.nl. Let hier dus op wanneer u tracht te reageren.

Het kan zijn dat u deze verificatie recentelijk reeds heeft uitgevoerd. Toch is het nodig om dit nogmaals uit te voeren. De reden dat dit van u gevraagd wordt, is omdat wij op de achtergrond bezig zijn met een grootschalige reorganisatie van al onze systemen. Hieronder valt ook een wisseling van registry via welke wij de domeinnamen voor u registreren.

Mocht u nog verdere vragen hebben, horen we deze natuurlijk graag. U kunt ons per ticket benaderen via uw klantenpagina, via de chat op onze website en telefonisch via 040 235 9290.

Update 1 september De e-mails zijn vandaag verzonden. U vindt deze dus in uw inbox en kunt deze via de bijgesloten URL activeren.

LET OP Bij het verzenden van de mail door de Registry is er in sommige gevallen in incorrecte link verstuurd. Hierbij is een extra punt-komma opgenomen in de link. We hebben dit aangegeven bij de verzender en zijn op dit moment bezig met het bespreken van een nieuwe e-mail. In de tussentijd kunt u de link wel gebruiken. U zult in eerste instantie dan een gedeeltelijk ingevulde pagina te zien krijgen, waarbij de token ontbreekt. U kunt dan twee dingen doen:

  • In de URL-balk (bovenin het scherm) ziet u aan de achterkant van de URL een gedeelte &authCode;= gevolgd door een combinatie van letters en cijfers. Wanneer u de ; weghaalt en op enter drukt, zal de link wel werken;
  • De combinatie van letters en cijfers is de daadwerkelijke token. U kunt ook deze kopiëren en overnemen in het formulier op de pagina. Het verifiëren van uw e-mailadres zal dan ook werken.

English version

Have you received a Dutch email from us with the subject “Belangrijk: aankomende houder verificatie van uw gTLD domeinnaam”? Please take a moment to read the following information.

The email is indeed sent by us and acts as an advance notice for an upcoming email regarding your domain name(s). One or more domain names are registered with us, using the email address you have received our email at.

In about two weeks time, you will receive another email from no-reply@flexwebhosting.nl with a request to verify your contact email address by clicking a link. It is important that you do verify this request by clicking the appropriate link and following the steps laid out on our website you are linked to.

It is possible that you have recently performed a similar verification. Please note that it is still necessary to take action on the email you will receive in two weeks time. This is due to a reorganisation of our complete hosting platform and the systems we use, including a shift in registry we use to provide you your domain name registration.

If you do have any further questions, please don’t hesitate to contact us at your earliest opportunity. You can reach us by sending us a ticket from within your customer panel, by chat on our website or by phone at (+31) 040 235 9290 .

Update September 1st The emails have just been sent. You will find this in your inbox and the link is now active.

De e-mail heeft de volgende inhoud:

Onderstaand treft u belangrijke informatie aangaande uw domeinregistratie(s). Sinds enige tijd heeft de ICANN (het overkoepelende orgaan voor internationale domeinnaam-registraties) het verificatieproces van domeinnaam-registraties gewijzigd. Dit heeft betrekking op alle zogenaamde ‘gTLD’s, oftewel Generic Top Level Domains. Hieronder vallen o.a. domeinnamen met de extensies .com, .org, .net, .biz, .name en .info. Volgens onze gegevens heeft u een of meerdere domeinnamen in deze categorie bij Flexwebhosting BV geregistreerd. Om de houder te verifiëren wordt aan u, de houder/registrant van deze domeinnamen een automatische verificatie email gezonden. Deze email bevat een link, waarop u dient te klikken om uw emailadres te verifiëren. Deze email kunt u over ca. 2 weken verwachten in uw mailbox. Deze e-mail is geen phishing e-mail en komt misschien in uw spam-map binnen. Let er alstublieft op dat u deze mail behandelt en uw gegevens verifieert! Doet u dit namelijk niet, zal uw domeinnaam na enige tijd onbeschikbaar worden. Indien er niet tijdig wordt geverifieerd, wordt de domeinnaam uiteindelijk op non-actief gezet door de registry. Zowel uw website als eventueel e-mail onder die domeinnaam worden dan technisch onbereikbaar. Wanneer de domeinnaam inactief is en u de verificatie e-mail achteraf alsnog bevestigd, zal de domeinnaam met alle bijbehorende diensten weer actief worden. Hier zijn overigens geen kosten aan verbonden. Een voorbeeld van de e-mail welke wordt verzonden over 2 weken vindt u onder dit bericht. Heeft u vragen of twijfels over een door u ontvangen e-mail, kunt u altijd contact met ons opnemen via klantenservice@flexwebhosting.nlMet vriendelijke groet, Flexwebhosting BV

Dit artikel is geplaatst op 17 augustus 2015. Het kost je ongeveer 5 minuten om het te lezen.