De ICANN, het overkoepelende orgaan voor gTLD registraties, stuurt regelmatig e-mails naar domeinhouders met informatie over hun domeinnaam. Helaas is deze informatie niet altijd even duidelijk en schept het wellicht meer verwarring dan dat het goed doet.

Sinds begin van dit jaar heeft de ICANN enkele processen die betrekking hebben op het verlengen en opheffen van domeinnamen gewijzigd. De ICANN is het overkoepelende orgaan voor alle zogenaamde ‘gTLDs’, oftewel Global Top Level Domains. Hieronder vallen bijvoorbeeld domeinnamen met de extensie .com, .org en .net.

De meest recente wijziging betekent dat u, als houder van een dergelijke gTLD, zowel een maand als een week voor de officiële vervaldatum van de domeinnaam een mail zult ontvangen van no-reply@registrar.eu, uit naam van Flexwebhosting BV.

U ontvangt deze mail om u erop te attenderen dat de registratie voor de domeinnaam binnenkort gaat verlopen en dat u hierop desgewenst actie moet ondernemen. De informatie in deze mail is echter niet helemaal correct.

Wij houden namelijk in onze eigen administratie bij welke domeinnamen al dan niet verlengd moeten worden. De domeinnamen worden, tenzij deze door u in opheffing is geplaatst, altijd standaard verlengd met een jaar. Dit doen we alleen niet al een maand van tevoren, maar pas tegen het verlopen van de domeinnaam aan om onnodige kosten voor u en voor ons te voorkomen.

Wanneer u deze mail heeft ontvangen, hoeft u zich dan ook geen verdere zorgen te maken. U kunt natuurlijk altijd even in uw klantenpagina controleren of de domeinnaam in kwestie nog op actief staat of misschien toch in opheffing staat, terwijl u de naam wilt behouden. Mocht u echter vragen of twijfels hebben na aanleiding van de ontvangen e-mail, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 040 235 9290 of via uw klantenpagina .

Dit artikel is geplaatst op 06 juli 2017. Het kost je ongeveer 1 minuten om het te lezen.