Na een bestelling van een nieuwe domeinnaam een verhuizing van provider of een houderwijziging ontvangt u in bepaalde gevallen een e-mail van Domain Robot. In deze Duits- en Engelstalige e-mail wordt u gevraagd om uw gegevens te verifiëren. Dit is GEEN phishing / spam e-mail en dient inderdaad te gebeuren.

Sinds enkele maanden heeft de ICANN (het overkoepelende orgaan voor internationale domeinnaam-registraties) het proces van domeinnaam-registraties, houderwijzigingen en verhuizingen gewijzigd. Dit heeft betrekking op alle zogenaamde ‘gTLDs’, oftewel Global Top Level Domains. Hieronder vallen bijvoorbeeld domeinnamen met de extensie .com, .org en .net. Is er één van de voorgenoemde handelingen uitgevoerd, krijgt u binnen enkele uren een Duits- en Engelstalige e-mail van Domain Robot. Deze e-mail lijkt sterk op een phishing e-mail en komt dan bijvoorbeeld in Gmail-accounts ook standaard in de spam-map binnen. Een voorbeeld van deze e-mail vindt u onder aan dit bericht.

Deze e-mail is echter volledig legitiem. Let er op dat u deze mail dus wel behandelt en uw gegevens verifieert! Doet u dit namelijk niet, zal uw domeinnaam na 15 dagen onbeschikbaar worden. Deze e-mail ontvangt u op het e-mailadres welk bij ons bekend was ten tijde van de registratie. Mocht u niet meer weten welk adres dit is, neem dan contact op met onze verkoop-afdeling. We kunnen dan controleren welk adres hiervoor werd gebruikt en deze e-mail, indien nodig, nogmaals laten versturen.

Indien u niet binnen 15 dagen de registratie verifieert, wordt de domeinnaam ‘inactive’. Zowel uw website als eventueel e-mail onder die domeinnaam worden dan technisch onbereikbaar. De domeinnaam wordt niet opgeheven, enkel op non-actief gezet. Nadat u de verificatie e-mail heeft bevestigd, zal domeinnaam met alle bijbehorende diensten weer actief worden. Hier zijn overigens geen kosten aan verbonden.

Heeft u vragen of twijfels over een door u ontvangen e-mail, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 040 235 9290 of via uw klantenpagina .

Voorbeeld e-mail:

Inhaber Verifizierung / Owner Verification

An English version of this message is contained below.

Der Domain Robot hat den Auftrag von Domain Transfer / Domain Robot erhalten, Ihre Kontaktdaten zu verifizieren. In der Regel erfolgt dies im Zusammenhang mit der Registrierung bzw. Verwaltung einer oder mehrerer Domainnamen.

Sie erhalten diese Nachricht, damit Ihre E-Mail-Adresse für eine Domainregistrierung als Registrant (Inhaber) genutzt werden kann.

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen aufmerksam durch:
Um eine Domain dauerhaft zu registrieren, muss mindestens die E-Mail-Adresse des Domaininhabers verifiziert sein. Sie erhalten daher diese E-Mail zur Prüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Nach Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse über unsere Webseite ist eine uneingeschränkte Domainregistrierung möglich.

Wichtig: Sollte keine Bestätigung erfolgen, müssen alle mit dem Datensatz verbundenen Domainnamen deaktiviert werden!

Bitte bestätigen Sie jetzt Ihre E-Mail Adresse auf unserer Webseite unter:
http://ocval.domain-robot.org/

Nach der Registrierung haben Sie als Domaininhaber maximal 15 Tage Zeit, die Bestätigung durchzuführen, bevor die betroffenen Domainnamen deaktiviert werden.
Nach einem Providerwechsel, Inhaberwechsel oder einer Änderung der E-Mail-Adresse, ist ebenfalls eine erneute Bestätigung innerhalb von 15 Tagen erforderlich.

Ihr Vorteil:
Jedes Inhaber-Handle muss für die Verwendung nur einmal verifiziert werden, ein verifiziertes Handle berechtigt zur Registrierung einer beliebigen Anzahl von Domains.

Bei Rückfragen antworten Sie bitte einfach auf diese E-Mail.

Vielen Dank!

ENGLISH VERSION:

The Domain Robot received the order to verify your contact details from Domain Transfer / Domain Robot. In general, this occurs with the registration or administration of one or more domain names.

You are receiving this message so that your email address can be used as the registrant (owner) for a domain registration.

Please read the following important information carefully:
In order to carry out the binding registration of a domain, the email address of the domain owner must be verified. You are receiving this email so that you can check and confirm your email address. After confirming your email address via our website, domain registrations can be carried out without restrictions.

Important note: If this confirmation is not carried out, all domain names connected to this data set will be deactivated!

Please confirm your email address on our website now:
http://ocval.domain-robot.org/

As the domain owner, you have a maximum of 15 days to carry out the confirmation following registration before the relevant domain names are deactivated.
After a transfer, owner change or change to the email address, another confirmation must be carried out within 15 days.

Your advantage:
Each owner handle only needs to be verified once for use – a verified handle allows unlimited domain registration.

If you have any questions about this, please feel free to reply to this email.

Thank you!